Gelişmekte Olan Ülkelerde Epilepsi ve Temel İstatistikler

Epilepsi, en yaygın ciddi beyin hastalığıdır. Dünya çapında yaklaşık 50 milyon kişiyi etkilemektedir. Her yıl dünya çapında 2 milyon yeni epilepsi vakası görüldüğü tahmin edilmektedir. Vakaların en az %50’si çocukluk ya da gençlik döneminde başlamaktadır. ABD’de, 3 milyonu aşkın epilepsi hastası bulunmaktadır. ABD’de, her yıl yaklaşık 200.000 yeni vaka görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde, epilepsi hastalarında görülen mortalite oranı genel popülasyona kıyasla 2-3 kat daha yüksektir. Gelişmekte Olan Ülkelerde Epilepsi Gelişmekte olan ülkelerde, epilepsi hastalarının %60 ila %90’ı sağlık bakım olanaklarındaki yetersizlikler ve sosyal damgalanma sebebi ile tedavi görmemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde epilepsi hastalarının tedavi edilmesi halinde, bu hastaların %65 ila %85’ine en eski antiepileptik ilaçlar (AEİ) uygulanmaktadır.

Tedavinin Başarısı

Epilepsi hastalarının %70 ila %80’i uygun şekilde tedavi edilmeleri halinde normal bir yaşam sürebilir. Epilepsi vakalarının yaklaşık %60’ı tek bir AEİ ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir (nöbetsizlik sağlanabilir.) Epilepsi hastalarının %30 ila %40’ı kombinasyon tedavisi görmelerine rağmen nöbet geçirmeye devam etmektedir.