İnepilepsy Nöbet Algılama ve Takip Yazılımı

Epilepsi Algılama ve Takip Yazılımı

KVKK KAPSAMINDA AÇIK RIZA METNİ

Insense Yazılım Biyomedikal Elektronik Eğitim Danışmanlık İth. İhr. San ve Tic A.Ş. (“Insense” ya da ‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak sunulan Kullanıcı Sözleşmesi, Genel Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası çerçevesinde; Şirkete ait Inepilepsy yazılı ile ilgili Kullanıcı’ya sunulacak her türlü hizmetlerde kullanılmak, Kullanıcı’nın kimliğini doğru ve mevzuatta yer aldığı şekilde tespit edebilmek ve her türlü kanun dışı işlemlerin önüne geçebilmek için kişisel verileriniz, Insense tarafından sağlanan hizmet ve Insense’ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Insense’ın çalışma birimleri, internet sitesi, çağrı merkezi, telefon görüşmeleri, SMS kayıtları, e-posta adresleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamaları ve benzeri vasıtaları ile sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilecek ve sunulan ürün ve hizmetlerden yararlandığınız süre zarfında ve/veya kanuni süreler içerisinde güncellenerek işlenmeye devam edecektir.

Özel nitelikli kişisel veriler kapsamında işlenen verileriniz içerisinde sadece ürünün hizmet verdiği hastalıkla ilgili sağlık verisi yer almakta bunun dışında sağlık ve cinsel hayat verisi yer almamakla birlikte; yalnızca Insense bünyesinde kanuni mevzuatlar kapsamında gereken aşamalarda bunların dışındaki özel nitelikli veriler yine kanuni mevzuatlar işlenmektedir. Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Insense veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini sorunsuzca sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, anılan hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Insense’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılarına fiziksel veya dijital ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, aktarılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Insense tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Insense tarafından alınan isim, soyisim, mail adresi, telefon numarası, konum bilgisi, acil durumda iletişimde bulunulacak yakınına ait isim soyisim ve telefon bilgisi, nöbet hareketlerinin takibi için sürekli olarak vücut hareketlerinin takip edilmesi, kullanılan ilaç adları ile ilaç kullanım verileri nöbet dereceleri ve şiddetinin kaydedilmesi verilerinin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, iş ortaklarına, Kullanıcı Sözleşmesi ’nin ifası için gerekli olan tüm merci ve kanallara, Mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları, gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, otoritelere, Şirket’in yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine hukuki zorunluluklar nedeniyle ancak yasal sınırlamalar çerçevesinde, kişisel verilerimin aktarılmasına açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri derhal Şirket’e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVKK kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında açıklanan işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu kabul ederim.

Epilepsi Nöbet Algılama ve Takip Yazılımı