İnepilepsy Nöbet Algılama ve Takip Yazılımı

Epilepsi Algılama ve Takip Yazılımı

 1. Taraflar

İnsense Yazılım kullanım koşulları ve ekleri (Bundan sonra “sözleşme veya koşullar” olarak anılacaktır) bizim ile “Kullanıcı” arasında –her bir tarafın bu sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla Kullanıcının Platforma üye olması, ziyaret etmesi, yüklemesi veya ürün ve hizmetleri kullanması anında elektronik olarak akdedilmiştir.

Hizmetlerimizi kullanmanız sırasında veya öncesinde lütfen bu metin ile birlikte Gizlilik Politikasını, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini ve Platformdaki diğer politikalar ile bildirimleri (Toplu halde “Politikalarımız” ) birlikte dikkatlice okuyunuz. Burada veya bu konuda aksi belirtilmediği sürece koşullar ve politikalarımız Platformu kullanmanızla ilgili olarak sizinle aramızdaki anlaşmanın tamamını oluşturur.

2. Genel Hükümler

2.1. İnsense’ nin Yapısı

2.1.1. İnsense esas olarak Diyarbakır ticaret sicili müdürlüğü ‘nde 0478103264300001 mersis numarası ile kayıtlı insense yazılım biyomedikal elektronik eğitim danışmanlık ithalat ihracat sanayi ticaret anonim şirketinin 27.11.2020 sayı 10212 ve 5.1.2023 sayı 10741 ticaret sicili gazetelerinde verilerin amaç konu, şirketin merkezi, süresi, sermaye yapısı, yönetim kurulu, ve temsile yetkililer açıkça belirtilmiştir.

2.1.2. Burada aksi belirtilmedikçe biz, bu sözleşme kapsamında verilen/verilecek hizmetlere veya Platforma bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerin, içeriklerin, ürün incelemelerinin, videoların, algoritmaların, çizimlerin, modellerin, tasarımların ve diğer tüm fikri sınai hakların sahibiyiz. (Üçüncü partilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere) Yukarıdaki fikri sınai hakların kopyalanmasına, çoğaltılmasına, yayılmasına, tersine mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına ve herhangi bir şekildeki ihlaline hiçbir şekilde izin verilmemektedir.

2.2. İnsense’nin Hizmetleri

bilgisayar-yazılım, biyomedikal, elektrik elektronik, eğitim, ve he türlü danışmanlık hizmeti verir. ARGE faaliyetinde bulunur.

3.3. Kullanıcının Üyelik Süresi

Kullanıcı, bu Sözleşme kapsamında, İnsense tarafından sunulan/sunulacak hizmetleri yalnızca üyelik süresi boyunca kullanma hakkına sahip olacaktır.

3.4. Hesap Açılışı

3.4.1. Her kullanıcı sadece bir kullanıcı hesabına sahip olabilir. Kullanıcı, Platformu sadece bu sözleşmede açıklanan hizmetlerden yararlanmak amacıyla kullanabilir. Bir kullanıcının birden fazla kullanıcı hesabı kullandığının tespit edilmesi halinde İnsense tek taraflı olarak, sözleşmeyi feshetme, herhangi bir işlem için devam etmeme veya işlemi engelleme, kullanıcı hesabını/hesaplarını askıya alma ve engelleme gibi gerekli ve uygun önlemleri alma hakkına sahiptir.

3.4.2 Kullanıcı Platforma kaydolurken verdiği bilgilerin eksiksiz, doğru, güncel olup yanıltıcı olmadığından sorumludur. İnsense kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde kullanıcı tarafından verilen bu beyanlara dayanır ve bu beyanlara göre hareket eder. Bunun yanında kullanıcı kayıt işlemi gerçekleştikten sonra hem işlem yapmak hem de belirli limit/işlem türlerinin gerçekleştirilmesi için İnsense tarafından istenen bilgi ve belgelerin verilmesinden ve doğrulanmasından/kanıtlanmasından sorumludur. Aksi takdirde İnsense olarak sözleşmeyi feshetme veya herhangi bir fiilde bulunmama, kullanıcı hesabını/hesaplarını askıya alma ve engelleme gibi gerekli ve uygun önlemleri alma hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından beyan edilen bilgilerin değişmesi halinde kullanıcı en kısa sürede İnsense’yi bilgilendirecek ve söz konusu bilgileri güncelleyecektir. Bu yükümlülüğü yerine getirilmemesinden kaynaklanan kayıp ve zararlardan İnsense sorumlu değildir.

3.5. Kullanıcı Vasıfları

3.5.1. Bu sözleşme ile 18 yaşından büyük ve fiil ehliyetine sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt etmektesiniz. İnsense tarafından herhangi bir şekilde veya sebeple sizin 18 yaşından küçük olduğunuzun, hesabınızın 18 yaşından küçük birisi tarafından kullanıldığının veya fiil ehliyetinizin olmadığının tespit edilmesi veya bu hususlarda İnsense ’de makul şüphe oluşması halinde İnsense tek taraflı takdir yetkisi çerçevesinde sözleşmeyi feshetme veya işlemlere devam etmeme, hesabınızı engelleme/askıya alma gibi gerekli ve uygun tedbirleri alma hakkına sahiptir.

3.6. Hesap Kullanım Kuralları

3.6.1. Kullanıcı bu Sözleşme’yi, bu Sözleşme ile ortaya çıkan yükümlülükleri ya da hakları iznimiz olmadan üçüncü kişilere devredemez. İnsense hesabınızı onayımız olmadan üçüncü kişilere satamaz, devredemez, kiralayamaz, üçüncü kişileri yetkilendiremez veya başka herhangi bir yöntemle üçüncü kişilere kullandıramazsınız. Bahsi geçen hükümleri ihlal etmeniz durumunda İnsense tek taraflı takdir yetkisi çerçevesinde sözleşmeyi feshetme veya işlemlere devam etmeme, hesabınızı engelleme/askıya alma gibi gerekli ve uygun tedbirleri alma hakkına sahiptir.

3.6.2. Kullanıcı kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmeyeceğini taahhüt etmektedir. Kullanıcı, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmeyeceğini taahhüt etmektedir. Aksi halde Kullanıcı; İnsense’nin Kullanıcı nezdinde gerçekleşen yetkisiz, hatalı işlemler, 3. kişilerin haksız, hukuka aykırı kullanımı, fiktif, usulsüz vb. işlemler dahil hiçbir hukuki /cezai sorumluluğunun olmayacağını, bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder.

3.6.3. Kullanıcı’nın, bu Sözleşme’den doğan haklarını kullanmak için noter tarafından düzenlenmiş ve özel yetki içeren bir vekâletname ile bir kimseyi temsilci olarak atamak istemesi halinde temsilci bu hakları sadece İnsense’nin ön izni ile kullanabilir. Bunun gibi konular tamamen İnsense’nin tek taraflı takdirine tabidir. İnsense’ nin yukarıda bahsi geçen vekâletnameye onay vermesi halinde Kullanıcı atadığı bu temsilcinin yaptığı tüm işlemlerden, davranışlardan ve bu işlem ve davranışların sonuçlarından sorumludur. Bununla birlikte, temsilcinin azledilmesi veya istifa etmesi halinde bu husus Kullanıcı tarafından önceden İnsense’ye yazılı olarak bildirilmelidir. Bu bildirimin gecikmesi durumunda Kullanıcı yazılı bildirimin İnsense ’ye ulaştığı tarihe kadar gerçekleşmiş işlemlerden doğan her türlü hukuki sorumluluk Kullanıcı’nın üzerindedir.

3.6.4. Kullanıcı, bizim tarafımızdan sağlanan hizmetleri (Platform aracılığıyla işlem yapmak da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) sadece yasal amaçlarla kullanacaktır. Kullanıcı tarafından Platform’un veya herhangi bir hizmetin yasa dışı amaçlarla kullanılması durumunda ya da şüpheli bir işlem tespit edilirse İnsense Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen işlemi iptal etme, eski hale getirmesi, Sözleşme’yi derhal feshetme ya da diğer uygun güvenlik tedbirlerini alma yetkisine sahiptir. Hesabın ve hizmetlerin yasa dışı amaçlarla kullanılmasından doğan hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.

3.7. Hesap Güvenliği

Kullanıcı hesabınıza ait kullanıcı adı ve şifrenin korunmasından sorumlusunuz. Kullanıcı adı ve şifrenizi başka kimselerle paylaşmamanız gerekmekte olup, aksi halde meydana gelecek zararlardan ve kayıplardan doğacak sorumluluk size aittir. Herhangi yetkisiz bir kişinin hesabınıza erişim sağlaması ve hesabınız yoluyla sağladığımız hizmetleri kullanması sonucunda sizin tarafınızdan bu sebepten dolayı ortaya çıkacak zararlardan herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Kullanıcı hesabınızın güvenliğini sağlamanız gerekmektedir. Kullanıcı hesabınızın korunması amacıyla; (i) güçlü bir şifre kullanmanız, (ii) kullanıcı adı ve şifrenizi hiç kimseyle paylaşmamanız, (iii) Platforma özel bir şifre kullanmanız, (iv) Site’ ye daima “https” üzerinden bağlanmanız ve (v) Platform’a erişim sağlarken www.insense.com; www.insense.com.tr; www.inepilepsy.com; www.inepilepsy.com.tr adreslerini kullandığınızı ve/veya Uygulama kimlik saptama bilgilerini kontrol etmeniz kuvvetle önerilmektedir.

3.8. Kullanıcı’ nın Hak ve Yükümlülükleri

3.8.1. Kullanıcı, Platform üzerinden yaptığı tüm işlem ve eylemlerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. Kullanıcı kendisi tarafından verilen talimatların yerine getirilmesinden veya yapılan işlemlerin gerçekleştirilmesinden sonra iptal edilemeyeceğini veya geri alınamayacağını bildiğini kabul etmektedir. Bu nedenle, İnsense’nin herhangi bir işlemin tarafı olarak herhangi bir hukuki veya idari sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir Kullanıcı’nın hizmetlerle bağlantılı olarak verdiği talimatların yerine getirilmesinden doğan sorumluluk hususi olarak Kullanıcı’nın üzerindedir.

3.8.2. Bu Sözleşme’ye tabi kullanıcı hesabınız adına yapılan tüm faaliyetlerden ve bu faaliyetlerden kaynaklanan tüm yasal yükümlülüklerden siz sorumlusunuz. Yasal Mevzuat veya Devlet emriyle yukarıda bahsi geçen faaliyetlerden kaynaklanan ya da bunlarla ilgili diğer yükümlülükleri üstlenmemiz halinde tüm kayıp ve zararlarımızı bizim için kabul edilebilir şekilde telafi edeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

4.3. İnsense Tarafından Sağlanmayan İçerik

4.3.1. Platform üzerinde sunulan her tür içerik, üçüncü taraflardan ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Platformda sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. İnsense ‘nin üçüncü taraflardan veya kamuya açık kaynaklardan içerik içeren herhangi bir bilgi sunmak veya bu bilgiyi size göstermekle yükümlü olmadığını kabul edersiniz. Bu tür durumlarda İnsense hiçbir sorumluluk üstlenmez.

4.3.2.İnsense herhangi bir kullanıcıya, sunulan içeriklerden elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler kullanıcıya “olduğu gibi” sunulmaktadır. İnsense içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da menfi zararlardan sorumlu tutulamaz. İnsense tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye / kuruma / şirkete / markaya yapılan atıf, bu kişilerin / kurumların / şirketlerin / markaların piyasa değerlerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak nitelikte değildir.

4.4. Teknik Konular

4.4.1. İnsense, Platform’da meydana gelebilecek teknik arızalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İnsense Platform’un hatasız çalıştığını ya da çalışacağını garanti etmez. Bununla birlikte Platform’un düzgün şekilde işleyişini sağlamak için azami çabayı göstermektedir.

4.4.2. İnsense makul bir süre önce Kullanıcılara haber vermek suretiyle Platform’un sağlıklı bir şekilde işlemesi için uygun gördüğü zamanlarda periyodik bakım ve güncellemeler yapabilir. Kullanıcı bu zaman diliminde yapılamayan işlemler ve yerine getirilemeyen talimatlar nedeniyle zarar oluştuğu iddiasında bulunamaz.

4.5. Kullanıcının Hatalı / Kötüye / Yanlış Kullanımı

İnsense  Kullanıcı tarafından bu Sözleşme kapsamında alınan hizmetlerin kötüye kullanılması nedeniyle oluşan veya doğacak zarar ve hasarlardan sorumlu tutulamaz. İnsense, herhangi şüpheli bir durumda, Kullanıcının işlem talimatlarını yerine getirmeyebilir ve işlemi iptal edebilir. Tüm bu durumlar nedeniyle İnsense’nin Kullanıcı’nın zarar ve hasarlarından sorumlu tutulabilmesi mümkün değildir.

5. Haklar / Talepler

5.1. Hakların/Taleplerin Kullanımı

İnsense’nin bu Sözleşme’den ya da diğer herhangi bir yasal sebepten doğan alacaklar bakımından; size ait alacaklar, varlıklar ve mallar üzerinde alacağını doğrudan tahsil etme yetkisi olduğu gibi, mahsup ve takas hakkı da bulunmaktadır.

6. Tıbbi Olmayan Tavsiyeler

6.1. TıbbiAmaçlı Olmayan Tavsiyeler

Bu Sözleşmedeki hiçbir hizmet bir tıbbi bir tavsiye mahiyetinde olmayıp tıbbi tavsiye olarak nitelendirilemez

6.2. Danışmanlık Hizmeti Olmaması

İnsense Kullanıcı’ya danışmanlık vermeyi ve danışmanlık faaliyeti olarak nitelendirilebilecek herhangi bir faaliyette bulunmayı taahhüt etmez.

7. Ücretlendirme

7.1. İnsense sunduğu hizmetler çerçevesinde kullanıcılarından tek taraflı takdir yetkisine dayanarak belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir.

7.2. İnsense bu sözleşme kapsamında vereceği hizmetler için belirleyeceği ücret ve komisyonları Site’de ya da uygulamada belirtir.

7.3. İnsense, önceden haber vermeksizin zaman zaman bu ücret ve komisyonları türleri, tutarları ve oranları üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, Platform’da ilan edildikten sonra uygulanır. Hizmetlere ilişkin ücret tablosu bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

8. Gizlilik Politikası

8.1. Uyum / Kabul

Taraflar, kişisel verilerin korunması konusundaki mevzuata uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8.2. Topladığımız Kişisel Veriler

İnsense, bizimle etkileşimlerinize, yaptığınız seçimlere ve kullandığınız ürün ve özelliklere bağlı olarak aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere farklı kişisel verileri tespit edebilir, toplayabilir ve kaydedebilir.

8.2.1. Platform’a ya da Uygulamalara kaydolurken bize gönüllü olarak kendi rızanızla verdiğiniz kişisel olarak tanımlanabilecek verileriniz.

8.2.2. Hizmetleri kullanımınızla ilgili kişisel verileriniz;

 1. (a) Platform’a giriş sağladığınız ya da Platform’u kullandığınız tarih ve saatler
 2. (b) IP adersleriniz, türleri, modeller, işletim sistemleri gibi cihaz tanımlamaları; Platform’a erişim sağladığınız tarayıcı bilgileri ve cihaz üreticileri.
 3. (c) Kapsamlı demografik bilgiler ve
 4. (d) Tek taraflı takdir yetkimize bağlı olarak diğer işlem bilgileri,

8.2.3. Bize ilettiğiniz ya da hizmetlerin kullanımı yoluyla oluşturulan herhangi bir iletişimde bulunan ya da bunlarla ilgili kişisel verileriniz.

8.3. Kişisel Verilerin Aktarımı

İnsense , Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen yasal yükümlülükler ya da kullanıcının açık rızası ile belirtilenler hariç olmak üzere Kullanıcı’nın kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarmayacağını taahhüt eder.

8.4. Kişisel Verilerin İşlenmesi

8.4.1. Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel veriler Sözleşme’de ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilenler dışında başka hiçbir amaçla kullanılamaz.

8.4.2. Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlarla –ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere- İnsense tarafından işlenebilir;

 1. (a) Hizmetleri sağlamak ve sürdürmek ve her bir kullanıcının kimliğini doğrulamak,
 2. (b) Buradaki performansımızı yüksek tutabilmek amacıyla, servis sağlayıcılarımız, distribütörlerimiz veya iş yaptığımız diğer kişilerle paylaşmak,
 3. (c) Sistem ile kullanıcı hesaplarının ve hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak ve geliştirmek,
 4. (d) Bu Sözleşme’yi ve diğer politikaları uygulamak,
 5. (e) Sahtecilikle mücadele etmek için yasal yükümlülüklere, düzenlemelere ya da mahkeme talep ve kararlarına uymak ve kullanıcılarımızın makul taleplerine cevap vermek,
 6. (f) İlgi alanlarınıza veya konumunuza göre düzenlenmiş içerik ve reklam geliştirmek ve görüntülemek ( ve bunu yapan üçüncü taraflarla çalışmak ) ve etkinliğini ölçmek için öncelikli olarak kullanırız.

8.4.3. İnsense, görev ve hizmetlerinin daha etkin kullanılabilmesini sağlamak için birçok üçüncü tarafla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği, reklam, sponsorluk, yetkili pazarlama, veri paylaşımı ve diğer yasal ticari yöntemlerle olabilir.

8.5. Üçüncü Taraf Bağlantıları

İnsense, kullanıcıları üçüncü tarafların sitelerine yönlendirebilecektir. İnsense’nin bu tür üçüncü taraf sitelerinin veri toplama, işleme, aktarma ya da bu sitelerin içeriğiyle ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Daha fazla bilgi için, lütfen bu bağlantı aracılığıyla erişilen söz konusu üçüncü tarafların politika ve gizlilik uygulamalarına bakınız.

8.6. Gizlilik

İnsense kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamuya açıklanmasını veya yetkisiz kullanıcıyı veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir.

9. Kayıtların Geçerliliği

Bu Sözleşme’den doğabilecek veya bu Sözleşme ile bağlantılı ihtilaflarda İnsense ’nin kendi sistemlerinde, veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

10. Sözleşmenin Feshi ve Mücbir Sebep

10.1. Taraflar bu sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve 1 gün önceden ihbar ederek diledikleri zaman sona erdirebilirler.

10.2. Bu sözleşme kapsamında mücbir sebep; doğal afet, isyan, salgın, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır

10.3. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır.

10.4. Tarafların bu sözleşmeden doğan edimlerinin “mücbir sebep” nedeniyle hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan hiçbir taraf sorumlu olmayacaktır

11. Sorumsuzluk Kaydı

11.1 Bu uygulama ve cihaz bir tedavi yöntemi veya sağlık uygulaması değildir. Platform üzerinden işlenen veriler ile epilepsi nöbetlerinin nöbet öncesi tespiti ve tarafımıza iletmiş olduğunuz kişi veya kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Platformun kullanılması aşamasında veri işlenmesinde bir hata olması, hava koşullarına bağlı olarak konum verilerinin doğru ve güncel olarak işlenememesi, uygulamanın kullanıldığı Apple, Android ve diğer işletim sistemleri ile ilgili veya başkaca bir problem olması halinde verilerin işlenememesinden kaynaklı nöbet algılama sisteminde hata veya gecikme olması durumunda İnsense sorumlu tutulamaz.

11.2. İnsense bir tıbbi cihaz değildir ve profesyonel tıbbi görüşlerin yerine kullanılmamalıdır. Hastalıkların veya diğer durumların tanımlanmasında veya tedavisinde ya da herhangi bir hastalığın veya durumun hafifletilmesinde, iyileştirilmesinde ya da önlenmesinde kullanım için tasarlanmamıştır veya bunlara yönelik değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir karar vermeden önce lütfen sağlık hizmetleri sağlayıcınıza danışın.

11.3. Kullanıcı veya uygulama hatası ile yazılımsal bir sorundan kaynaklı olarak Nöbet hareketlerini algılayan ve konum belirleyen servis hizmetleri ile diğer demografik verilerin işlenememesinden kaynaklanan maddi zarar, yaralanma, ölüm ve diğer zararlardan İnsense sorumlu değildir.

11.4. Uygulamada telefondan kaynaklı donma, bluetooth iletişiminin kesilmesi nedeniyle bağlantı kopması, uygulamanın arka planda çalışmasını engellenmesi veya çalışırken ilgili işletim sistemi tarafından kapatılması ve benzeri uygulamamızdan kaynaklı olmayan; uygulamanın çalıştığı işletim sistemi veya donanım kaynaklı oluşabilecek zararlardan İnsense sorumlu değildir.

12. Uygulanacak Hukuk ve Anlaşmazlıkların Çözümü

12.1. Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına tabidir ve bu Yasalar uyarınca yorumlanır.

12.2. Bu Sözleşmeden doğan veya bu Sözleşme ile bağlantılı bütün uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

13. Yürürlük ve Kabul

13.1. Bu sözleşme, İnsense ile Kullanıcı arasında; Kullanıcı tarafından Platformda yer alan bilgi alanlarının doldurması ve akabinde “Üyeliğimi Başlat” sekmesinin tıklanması neticesinde elektronik ortamda akdedilmiştir. Ancak bu sözleşmeden doğan yükümlülükler, Kullanıcı’nın üyelik sürecinde verdiği bilgilerin doğruluğunun bizim tarafımızdan teyit edilmesi akabinde yürürlüğe girer.

13.2. Bu Kullanım Sözleşmesinin, Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nin ve Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

12.3. Talep etmeniz halinde Sözleşmenin, Aydınlatma Metni’nin ve Gizlilik Politikası’nın bir suretini elektronik posta hesabına iletebiliriz.

12.4. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak bu koşulları veya politikamızı herhangi bir zamanda değiştirme hakkımızı saklı tutarız. İlgili bildirimde aksi belirtilmedikçe, bu yöndeki değişiklikler, ilgili bildirimin Platform’da ya da Uygulamalarda yayınlandığı tarihten itibaren beşinci (5) günün 00:00 saati itibarıyla geçerli olacaktır. Bu tür bir değişikliği müteakip Platform’u kullanmaya devam etmeniz o zamanki geçerli olan koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Lütfen bu koşulların ve politikaların her birinin en son geçerlilik tarihlerini, buradaki herhangi bir güncelleme veya değişiklikten haberdar olmak için düzenli olarak kontrol ediniz.

12.5. Bu Sözleşme’nin şartlarını kabul etmiyorsanız Platform’u ve Platform aracılığıyla sağlanan hizmetleri kullanamazsınız. Aksi takdirde İnsense hizmetleri yetkisiz kullanımınızdan ya da kullanımınızdan kaynaklanabilecek ya da maruz kalabileceğiniz doğmuş ya da doğacak olan zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

13. Muhtelif Hükümler

İlgili İnsense Şirketi’nden “İnsense“ ve İnepilepsy markalarını kullanma yetkisini temin ettiğimizi beyan ederiz. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek için, söz konusu yetkilendirme lisans veren ile bir ortaklık kurmamız ya da Platformu çalıştırmamız ortak girişim olduğumuz yönünde anlaşılamayacak, ayrıca şartlarda yer alan hiçbir hüküm lisans veren ile bir ortaklık, ortak girişim kurmayı planladığımız ya da borçlarımızdan sorumlu olduğumuz şeklinde anlaşılamayacak veya yorumlanamayacaktır.

Donanımsal ürünün garantisi mevcut; Yazılım ise abonelik sistemidir.

BU ÜRÜNLE ALAKALI GARANTİ VERİYORSAK GARANTİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ DE EKLEMEMİZ GEREKİR.

Epilepsi Nöbet Algılama ve Takip Yazılımı