Epilepsi Nöbeti Nedir? Nöbet Türleri Nelerdir?

Nöbetler, çok kısa süreli dikkat kayması veya kas seğirmesinden, şiddetli ve uzun süreli konvülsiyonlara kadar çeşitlilik gösterebilir. Nöbetlerin sıklığı da değişken olup bazı hastalarda senede birden az nöbet görülürken bazıları günde birkaç nöbet yaşayabilmektedir.

Nöbet Türleri Nelerdir?

Doktorlar 30’u aşkın farklı nöbet türü tanımlamıştır. Semptomlar her bir nöbet türü ile değişkenlik göstermekte olup kas seğirmesini, konvülsiyonları, bellek kaybını, göz seğirmesini, kas sertleşmesini veya gevşemesini (kişinin düşmesine neden olacak şekilde), boş bakışları ve bilinç kaybını içerebilir.

Nöbetler İki Ana Kategoride Toplanmaktadır:

Parsiyel (Kısmi) Nöbetler

Beynin yalnızca bir bölümünde başlayıp, bir bölümünü etkiler. Parsiyel nöbetler, nöbet yalnızca bir bölgede oluştuğundan “fokal” nöbetler olarak da adlandırılır.

Jeneralize (Genelleşmiş) Nöbetler

Beynin tamamında eşzamanlı anormal aktivite sonucu meydana gelir.