Epilepsi Nedir? Epilepsinin Nedeni Nedir?

Epilepsi, dünya çapında yaklaşık 50 milyon insanı etkilemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, epilepsi hastalarının %60 ila %90’ı herhangi bir tedavi görmemektedir. Epilepsili hastaların %70’e varan bir bölümü tedaviye yanıt vermekle birlikte hastaların %30’unda nöbetler kontrol edilememektedir; bu oran, yeni anti epileptik ilaçlara duyulan ihtiyacın önemini göstermektedir.

Epilepsi Nedir?

Epilepsi, beyin hücrelerinin normal aktivitesinin zaman zaman bozulduğu yaygın bir nörolojik hastalıktır. Bu durum garip hisler, duygular ve davranışlara yol açabilir. Epilepsi ayrıca nöbetlere, kas spazmlarına ve bilinç kaybına yol açabilir.

Epilepsi Ne Kadar Yaygındır?

Epilepsi dünya çapında yaklaşık 50 milyon kişiyi etkilemekte olup özellikle çocuklar, gençler ve yaşlılarda yaygındır. Epilepsi dünyada en yaygın ciddi beyin hastalığıdır.

Epilepsinin Nedeni Nedir?

Beynin işlevlerini yerine getirebilmesi için milyonlarca küçük elektrik yükü beyindeki sinir hücreleri arasında ve vücudun tüm bölgelerine hareket etmektedir. Epilepsi bu normal yük paternini bozarak sinir hücrelerinden (nöronlar olarak da bilinir) aşırı yük boşalmasına neden olmaktadır. Bu durum kişinin bilinç durumunu, hareketlerini veya hislerini kısa bir süre etkileyebilmektedir.

Epilepsi Üç Ana Türe Ayrılmaktadır:

İdiopatik

Hastalığın belirgin bir nedeni olmayıp, genetik bir bağlantı olabilir

Semptomatik

Hastalığın nedeni bellidir. Nedenleri aşağıdakileri içerebilir: baş yaralanması, doğum sırasında beyin hasarı, inme, beyin enfeksiyonu ve nadiren beyin tümörü

Kriptojenik

Doktorların hastalığın bir nedene bağlı olduğuna inandığı, ancak hastalık nedenini teşhis edemediği türdür6 Epilepsili hastaların %60’ı idiyopatik epilepsiye sahiptir