EPİLEPSİ HASTALARININ YAŞAM KONFORUNU ARTIRAN UYGULAMA İNEPİLEPSY

Yeryüzünde en yaygın ilk 10 hastalık arasında gösterilen rahatsızlığa karşı geliştirilen ‘inEpilepsy’ uygulaması ile nöbet gelmeden 180 saniyeye kadar önce hasta ile yakınlarının görsel ve işitsel olarak uyarılması mümkün. Akademisyenler ve girişimciler, erken uyarı sistemi sayesinde en sık görülen motor jeneralize tip nöbetlerin yol açtığı travmalara (düşme, çarpma yanma, kaza yapma vb.) karşı nöbetleri bu etkenlerden uzak geçirmelerini sağlamayı hedefliyor.