Epilepsi Günlük Yaşamı Nasıl Etkiler?

Epilepsi Günlük Yaşamı Nasıl Etkiler?

Epilepsinin önemli fiziksel, psikolojik ve sosyal sonuçları olabilmektedir ve kişinin yaşam kalitesi üzerindeki etkisi, diğer bazı kronik hastalıklardan daha büyük olabilir.Bunun nedeni nöbetlerin öngörülememesi ve epilepsi ile ilişkili damgalanma da dahil bir çok faktörü kapsamaktadır.Epilepsili hastalarda duygusal ve davranışsal sorunları gelişebilmekte, kendilerine olan güvenleri azalabilmekte ve depresyon ve intihar riski artmaktadır. Epilepsili birçok kişi başka bir nöbet yaşamaktan korkmaktadır. Epilepsi ayrıca hastaların eğitimini, iş fırsatlarını, bağımsızlığını ve araç kullanma becerisini ve ehliyet almasını etkilemektedir.

Epilepsi ile İlgili Riskler Nelerdir?

Epilepsi, genel popülasyondan 2-3 kat daha yüksek olan önemli bir mortaliteye sahiptir. Bunun nedeni epilepsiye yol açan altta yatan koşullar ve tekrarlayan nöbetlerle ilgili etkilerdir. Nöbetlerin öngörülemeyen yapısından dolayı fiziksel tehlikeler de önem taşımaktadır. Yapılan bir çalışmada geçmiş yılda en az bir nöbet geçiren hastaların %24’ünün en az bir baş yaralanması, %16’sının bir yanık veya yara, %10’unun diş hasarı ve %6’sının bir kırık yaşadığını gösterilmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde, epilepsili hastaların %60 ila %90’u sağlık bakım kaynakları ve sunum olanaklarındaki yetersizlikler ve toplumsal damgalanma sebebi ile tedavi görmemektedir. Hastaların %30 kadar yüksek bir bölümünün mevcut tedavilere yanıt vermemesi ve bu hastalarda nöbet kontrolünün sağlanamaması; yeni antiepileptik ilaçlara yönelik ihtiyacı ortaya koymaktadır.